Obchodní a dodací podmínky

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení objednávky a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při uvedení nepřesného telefonického kontaktu.
Firma Antonín Blažek - RCM, provozovatel obchodu HOLIDAYSPORT prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.


2. PŘIJETÍ A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Vaše objednávka je přijata do systému ihned po odeslání objednávky. Obratem Vám přijde na uvedenou emailovou adresu potvrzení objednávky spolu s vygenerovanou objednávkou v PDF formátu a přihlašovacími údaji do systému, díky kterým můžete kontrolovat stav Vaší objednávky.

Pokud Vám nepřišel žádný potvrzovací email, pravděpodně jste špatně vyplnili emailovou adresu (udělali jste překlep), nebo jste nedokončili objednávku (neklikli jste na konečné odeslání objednávky). V tomto případě nás kontaktujte a my Vám sdělíme, zda jsme objednávku obdrželi, nebo je potřeba vyplnit objednávku znovu.

Zboží na Slovensko nezasíláme (výjimku tvoří objednávky prostřednictvím slevového portálu Zlavomat.sk, kde je možné objednat pouze vybrané druhy zboží).


3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do doby, než je objednávka doručena zákazníkovi, zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@holidaysport.cz .

Prodávající si vyhrazuje právo na stornování objednávky nebo její části v případě, že je zboží vyprodáno. V takovém případě bude prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.


4. POŠTOVNÉ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Poštovné je připočteno k celkové ceně za zboží. Při objednávce zboží nad 3000 Kč má zákazník POŠTOVNÉ ZDARMA. Nabízíme 3 možné způsoby, jak zaplatit za zboží:

1) Platba předem na účet - na základě zaslaných podkladů provedete platbu na náš bankovní účet. Po připsání platby na náš účet automaticky odešleme zboží. V tomto případě činí poštovné 79,-Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 3000 Kč má zákazník POŠTOVNÉ ZDARMA.

2) Zaslání na dobírku - zboží Vám bude zasláno na dobírku a zaplatíte je až při převzetí. V tomto případě činí poštovné 109,-Kč včetně DPH. Při objednávce zboží nad 3000 Kč má zákazník POŠTOVNÉ ZDARMA.

3) Hotově při osobním převzetí u nás ve firmě v Tečovicích - bez poplatku (zatím není možné platit kartou).


5. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ

1) Expresní přepravní služba Geis

Zboží standardně zasíláme prostřednictvím expresní přepravní služby Geis. Zboží je ve většině případů doručeno následující pracovní den po odeslání balíku. V době před Vánocemi se doda

Průběh doručení zboží prostřednictvím společnosti Geis:

 • V den odeslání zboží z našeho skladu Vám dojde na Vaši emailovou adresu zpráva o odeslání balíku, společně s číslem pro sledování zásilky. Balík pak můžete sledovat na adrese http://www.geis-group.cz/cz
 • Zboží je doručováno většinou následující pracovní den od odeslání.
 • Před doručením zboží Vás bude kontaktovat telefonicky řidič přepravní služby a dohodne s Vámi přesný termín a místo dodání.
 • V případě doručení na dobírku platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči při předání zboží. Řidič Vám vystaví doklad o zaplacení.
 • V případě platby předem na účet převezmete zboží a již nic platit nebudete.
 • Při převzetí balíku zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený, pomačkaný, apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • V případě, že obal bude v pořádku, zboží převezměte.
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte, abychom to mohli včas řešit. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. V případě poškození balíku je potřeba sepsat s přepravcem co nejdříve zápis o škodě. 


2) Osobní vyzvednutí

Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese: Antonín Blažek - RCM, Tečovice 384, 76302 Zlín, každý pracovní den od 7 do 15 hodin.


6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad ke zboží je doručen v tištěné formě společně se zbožím. Doklad je vložen uvnitř zásilky. Prosím, uschovejte si jej pro případ potřeby.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena za zboží:

 • kontaktujte nás telefonicky, nebo e-mailem a informujte nás o odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které budete vracet, musí být pečlivě zabaleno, musí byt kompletní (včetně veškerého příslušenství, atd.);
 • zboží pošlete na naši adresu (např. přes Českou poštu cenným balíkem, obyčejně, bez dobírky) společně s dokladem od zboží (stačí kopie) a průvodním dopisem, ve kterém uvedete číslo Vašeho účtu pro vrácení peněz;
 • náklady na zaslání zboží k prodejci hradí zákazník;
 • v případě, že zboží jeví při vrácení viditelné známky opotřebení či poškození, může prodejce toto zohlednit při vracení peněz za zboží snížením vracené částky za zboží odpovídajícím snížení hodnoty daného zboží;
 • peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet do 14 dnů po odstoupení od smlouvy;
 • zákazník má právo na vrácení ceny za zboží včetně poštovného (ale pouze ve výši nejlevnější možné varianty doručení zboží). V případě, že bylo zboží objednáno na dobírku, má nárok pouze na vrácení základního poštovného bez dobírkovného;
 • právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy rovněž v zákonné lhůtě odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď její opravou nebo případně výměnou věci v závislosti na povaze vady. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující je povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození způsobená přepravou, a tyto bylo možné nahlásit přepravci formou zápisu o škodě. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně ohlásit prodejci a dále se řídit dle postupu při reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
a) mechanickým poškozením;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, nebo e-mailem;
2. kompletní a očištěné zboží včetně veškerého příslušenství zašlete nejlevnějším možným způsobem (Českou poštou jako Cenný balík, ne na dobírku) spolu s průvodním dopisem na naši adresu;
3. prodejce má dle zákona lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace;
4. o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem a bude mu v případě uznání nároku zasláno opravené, nebo nové zboží v závislosti na charakteru vady. Pokud došlo k nepodstatnému porušení věci, dojde k opravení vady nebo slevě z ceny. Pokud došlo k podstatnému porušení věci, dojde k výměně zboží, opravě, slevě nebo odstoupení od smlouvy se zákazníkem. V případě zamítnutí reklamace bude zboží zasláno na náklady prodávajícího zpět zákazníkovi.
5. v případě uznání reklamace má zákazník právo na proplacení nákladů spojených se zasláním reklamace k prodejci (na základě prokázání skutečného vynaložení nákladů).
 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Vážený spotřebiteli, jestliže máte pocit, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@holidaysport.cz .
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.
 
Všechny ostatní (výslovně neuvedené) právní vztahy se řídí platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a platnými zákony České republiky.